Tin tức

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - LUẬT KINH TẾ - KHÓA 2017 VÀ 2019 - NGÀY 14/10/2021

- Thời gian: 08h00 - Thứ Tư, ngày 13/10/2021

- Địa điểm: Trực tuyến (Google meet)

 

Tt MSSV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  GVHD Khóa
1 1783801070005 Nguyễn Hoàng  Đức 12/10/1983 Hồ Chí Minh Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba
 bằng biện pháp thế chấp tài sản trong pháp
 luật Việt Nam
TS. GVC. Vũ Thế Hoài 2017 HĐ 2
8h00
14/10/2021
2 1983801071006 Ngô Ngọc Đức 14/09/1983 Hồ Chí Minh Pháp luật và thực tiễn về quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp PGS. TS. Dư Ngọc Bích 2019
3 1983801071009 Trịnh Tường Khiêm 28/07/1984 Quảng Ngãi Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động  TS. Lê Thị Thúy Hương 2019
4 1983801071012 Nguyễn Thị  Mến 18/06/1990 Nghệ An Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ điện tử theo pháp luật Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện PGS. TS. Dư Ngọc Bích 2019

 

Tin cùng chuyên mục

Top