Tin tức

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - LUẬT KINH TẾ - KHÓA 2017, 2018 VÀ 2019 - NGÀY 14/10/2021

- Thời gian: 13h30 - Thứ Năm, ngày 14/10/2021

- Địa điểm: Trực tuyến (Google meet)

 

Tt MSSV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  GVHD Khóa
1 1783801070003 Nguyễn Thị Bích  Chung 03/10/1989 Tây Ninh Thế chấp hàng hóa luân chuyển theo quy định của pháp luật Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện 2017 HĐ 3
13h30
14/10/2021
2 1783801070039 Bùi Vạn  Thắng 03/02/1976 Hà Nội Pháp luật về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ TS. Lê Văn Hưng 2017
3 1883801070010 Đường Hạc Vương Dung 01/01/1991 Bình Định Hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án TS. Nguyễn Tú 2018
4 1983801071015 Trương Hồng Phong 23/01/1985 Hồ Chí Minh Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu - Thực trạng và giải pháp TS. GVC. Vũ Thế Hoài 2019

 

Tin cùng chuyên mục

Top