Tin tức

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ - LUẬT KINH TẾ - KHÓA 2017 - NGÀY 15/10/2021

- Thời gian: 13h30 - Thứ Sáu, ngày 15/10/2021

- Địa điểm: Trực tuyến (Google meet)

 

Tt MSSV Họ và tên Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  GVHD Khóa
1 1783801070023 Lê Tuyết  Linh 14/11/1988 Hồ Chí Minh Xử lý tài sản thế chấp bằng thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TS. GVC. Vũ Thế Hoài 2017 HĐ 5
13h30
15/10/2021
2 1783801070041 Võ Đại  Thể 24/04/1994 Long An Tranh chấp liên quan đến thực hiện hợp đồng
 tín dụng và  thực tiễn giải quyết tại Tòa án
 nhân dân tỉnh Long An
TS. Đoàn Thị Phương Diệp 2017
3 1783801070042 Lê Vũ Minh  Thuận 11/11/1982 Hồ Chí Minh Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do
vi phạm hợp đồng thương mại - Pháp luật và
 thực tiễn xét xử tại Tòa án
TS. Lê Thị Tuyết Hà 2017
4 1783801070044 Trần Thị Ngọc Trâm 09/05/1980 Đồng Nai Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp
 đồng mua bán hàng hóa - Pháp luật và thực
 tiễn xét xử tại Tòa án
TS. GVC. Vũ Thế Hoài 2017

 

Tin cùng chuyên mục

Top