Tin tức

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tháng 10/2021

 
STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 Thứ bảy, 16 tháng 10  lúc 8:00AM BVLV ngành MBA (HĐ 5): Theo QĐ, HV quan tâm Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/bjv-sjvd-gwc
Phan Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Phương Nam
Huỳnh Văn Tài
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Xuân Phương Anh
2 Thứ hai, 18 tháng 10    lúc 13:30 BVLV ngành MBA (HĐ 6): Theo QĐ, HV quan tâm Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/nzh-pavb-mkw
Đặng Thị Dạ Thảo
Nguyễn Đức Văn
Nguyễn Thị Phương Hoa
Lềnh Thị Ngọc Giàu
Đàm Thị Hà Trang
3 Thứ ba, 19 tháng 10  lúc 13:30 BVLV ngành MBA (HĐ 7): Theo QĐ, HV quan tâm Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/zpk-pkac-vif
Hồ Trọng Cường
Trần Văn Tuấn
Huỳnh Thị Hồng Cẩm
Nguyễn Hoàng Anh
4 Thứ tư, 20 tháng 10  lúc 13:30 BVLV ngành MBA (HĐ 8): Theo QĐ, HV quan tâm Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/gkk-fggk-zjg
Phạm Khánh Chi
Hoàng Minh Hưng
Đỗ Văn Lăng
Huỳnh Phước Hải
Thái Doãn Vinh
5 Thứ ba, 19 tháng 10  lúc 8:00AM BVLV ngành MBA (HĐ 9): Theo QĐ, HV quan tâm Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/xqt-miot-csb
Nguyễn Công Tùng
Nguyễn Bảo Thanh
Huỳnh Thị Anh Thư
Chế Lan Hương
Trần Thị Thanh Trúc

 

Tin cùng chuyên mục

Top