Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Ngọc Đan Thanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 5 năm 2016

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Đan Thanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

10/11/2021

9h00 - 11h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Nguyễn Ngọc Đan Thanh - khóa 5 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Vai trò của tình yêu, sự tự kết nối và trải nghiệm thương hiệu trong mối quan hệ giữa uy tín thương hiệu và sự tuyên truyền thương hiệu.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Bảo vệ trực tuyến

 

Tin cùng chuyên mục

Top