Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Mạnh Hùng chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

Lịch bảo vệ đề cương  NCS Trần Mạnh Hùng chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

19/11/2021

14h00 - 16h30

Bảo vệ đề cương

NCS Trần Mạnh Hùng - khóa 3  năm 2018, chuyên ngành Kinh tế học

Nghiên cứu sự tác động của kiều hối đến đô thị hóa.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Bảo vệ trực tuyến

 

Tin cùng chuyên mục

Top