Tin tức

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tháng 12/2021

 

Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 12/2021

STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 Thứ ba 07/12/2021 lúc 8:00 BVLV ngành MBA (HĐ 10): Theo QĐ, HV quan tâm https://meet.google.com/jtf-qmcd-yzj
Nguyễn Hoàng Lan
Lê Quốc Phong
Hồ Thị Kiều Trinh
Dương Thị Bích Vân
Nguyễn Duy Phương
2 Thứ ba 07/12/2021  lúc 13:30 BVLV ngành MBA (HĐ 11): Theo QĐ, HV quan tâm https://meet.google.com/fze-rodt-bdj
Phạm Trần Tuấn Linh
Phan Công Minh
Nguyễn Ngọc Sĩ Đan
Trịnh Thị Kim Huyền
Nguyễn Thị Như Quỳnh
3 Thứ tư 08/12/2021 lúc 8:00 BVLV ngành MBA (HĐ 12): Theo QĐ, HV quan tâm https://meet.google.com/xox-vmys-bkc
Lê Thanh Giang
Ngô Thị Hồng Thi
Lê Thị Hoàng Vy
Võ Minh Triều
Đinh Anh Tuấn
4 Thứ tư 08/12/2021 lúc 13:30 BVLV ngành MBA (HĐ 13): Theo QĐ, HV quan tâm https://meet.google.com/nko-nifi-ppw
Trần Khải Hoàn
Nguyễn Thị Vân Anh
Đinh Văn Hoàng
Nguyễn Viết Duy Hưng
5 Thứ năm 09/12/2021  lúc 8:00 BVLV ngành MBA (HĐ 14): Theo QĐ, HV quan tâm https://meet.google.com/nvf-zzbq-ydu
Trần Ngọc Tiểu Long
Đỗ Phan Như Nguyệt
Nguyễn Trung Kiên
Lê Thúy Quỳnh
Nguyễn Sĩ Tú

 

Tin cùng chuyên mục

Top