Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Huỳnh Quốc Vũ chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

Lịch bảo vệ đề cương  NCS Huỳnh Quốc Vũ chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

12/01/2022

10h00 - 12h00

Bảo vệ đề cương

NCS Huỳnh Quốc Vũ - khóa 3  năm 2018, chuyên ngành Kinh tế học

TFP effects from FDI productivity spillovers, outsourcing and labor demand the case of Vietnamese manufacturing enterprises.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Bảo vệ trực tuyến

 

Tin cùng chuyên mục

Top