Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Phạm Khánh Toàn chuyên ngành Kinh tế học khóa 4 năm 2019

Lịch bảo vệ đề cương  NCS Trần Phạm Khánh Toàn chuyên ngành Kinh tế học khóa 4 năm 2019

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

04/3/2022

14h00 - 16h30

Bảo vệ đề cương

NCS Trần Phạm Khánh Toàn - khóa 4  năm 2019, chuyên ngành Kinh tế học

Chi tiêu công, vốn trí tuệ quốc gia và kinh tế ngầm.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Bảo vệ trực tuyến

 

Tin cùng chuyên mục

Top