Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Trần Phú Ngọc chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 8 năm 2019

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Trần Phú Ngọc chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

24/03/2022

9h00 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Trần Phú Ngọc - khóa 8 năm 2019, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Intellectual capital measurement and the effects on performance of firms and industries in Vietnam.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Phòng 120

 

Tin cùng chuyên mục

Top