Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Thị Dỵ Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 6 năm 2017

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dỵ Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

22/04/2022

9h00 - 11h30

Bảo vệ chuyên đề

NCS Nguyễn Thị Dỵ Anh - khóa 6 năm 2017, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ảnh hưởng của năng lực phân phối, năng lực công nghệ thông tin đến việc tạo dựng giá trị cho khách hàng, lợi thế cạnh tranh và thành quả hoạt động của doanh nghiệp trong kênh omni. 

Theo QĐ, NCS quan tâm

Phòng 120

 

Tin cùng chuyên mục

Top