Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Trần Diệu Hằng chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 5 năm 2016

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Trần Diệu Hằng chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

22/04/2022

14h00 - 16h30

Bảo vệ chuyên đề

NCS Trần Diệu Hằng - khóa 5 năm 2016, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Truyền miệng điện tử và hành vi đặt dịch vụ lưu trú trực tuyến.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Phòng 120

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top