Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Đoàn Thị Thanh Thúy chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 8 năm 2019

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Đoàn Thị Thanh Thúy chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

 
 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

20/05/2022

14h00 - 16h30

Bảo vệ đề cương

NCS Đoàn Thị Thanh Thúy - khóa 8 năm 2019, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Mối liên hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi và thành công dự án: vai trò trung gian song song và nối tiếp của trao đổi lãnh đạo-thành viên và sự gắn kết.

Theo QĐ, NCS quan tâm

120 và trực tuyến

 

Tin cùng chuyên mục

Top