Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Thị Thảo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa 3 năm 2019

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Trần Thị Thảo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

28/05/2022

9h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Trần Thị Thảo - khóa 3 năm 2019, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

  Primary English teacher         agency enactment in      implementing the   English curriculum.

Theo QĐ, NCS quan tâm

120

 

Tin cùng chuyên mục

Top