Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Nguyễn Thị Diệu Linh chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 7 năm 2018

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Linh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

16/07/2022

9h00 - 11h30

Bảo vệ chuyên đề

NCS Nguyễn Thị Diệu Linh - khóa 7 năm 2018, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhận thức khách hàng khác; trải nghiệm thương hiệu; niềm tin thương hiệu và gắn kết thương hiệu: Vai trò điều tiết của tỉnh thức tương tác.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Phòng 120 (Phòng Truyền thống)

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top