Tin tức

Báo cáo chuyên đề năm 2019

- Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Bàn về đạo đức nghề nghiệp" (Chuyên ngành Xã hội học 28/12/2019) 

- Báo cáo chuyên đề: "Quản lý hoạt động thương mại của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư năm 2014" (chuyên ngành Luật kinh tế 26/12/2019) 

- Workshop: Phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng  trong thực hiện luận án. TS. Bảo Đạt. 22/12/2019

- Lớp chuyên đề “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu cho giảng viên và nghiên cứu sinh” 21/12/2019 đến 04/01/2020

- Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Bàn về đạo đức nghề nghiệp" (Chuyên ngành Xã hội học 28/12/2019) 

- Báo cáo chuyên đề: "Quản lý hoạt động thương mại của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư năm 2014" (chuyên ngành Luật kinh tế 26/12/2019) 

- Workshop: Phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng  trong thực hiện luận án. TS. Bảo Đạt. 22/12/2019

- Lớp chuyên đề “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu cho giảng viên và nghiên cứu sinh” 21/12/2019 đến 04/01/2020

- Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Vấn đề tích tụ ruộng đất ở châu thổ sông Cửu Long -Một tiếp cận xã hội học" 14/12/2019.

- Seminar: Classroom Management: Teacher's personal style, secondary student motivation vs skills, safe and collaborative learning environment. 08/12/2019.

- Seminar OB IN PRACTICE 2019 Employee Experience and Subjective wellbeing at work (Trải nghiệm của nhân viên và sự cảm nhận vui khỏe trọn vẹn ở nơi làm việc)

Seminar: Hiệu quả của Thị trường tài chính

- Seminar: Quality in Academic Publishing: Making Smarter Choices 01/11/2019. Dr. Raqib Chowdhury Faculty of Education, Monash University, Australia

 Seminar: Phát triển con người trong các tổ chức 12/10/2019

 Bài viết về Seminar: Phát triển con người trong các tổ chức 12/10/2019

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU SINH VỀ KINH DOANH, KINH TẾ, GIÁO DỤC & TÀI NGUYÊN 2020 

- Báo cáo chuyên đề: "Chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế trong lĩnh vực quản trị và khoa học xã hội". TS. Lưu Trọng Tuấn, Đại học Swinburne, Úc. Ngày 28/09/2019

Bài viết: Báo cáo chuyên đề: “Chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế trong lĩnh vực quản trị và khoa học xã hội”

- Buổi Hướng dẫn tra cứu và khai thác tài liệu trên e-Library và Hướng dẫn sử dụng phần mềm TURNITIN để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn trong luận văn, luận án. Ngày 14/09/2019.

- Bài viết về Buổi Hướng dẫn tra cứu và khai thác tài liệu trên e-Library và Hướng dẫn sử dụng phần mềm TURNITIN để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn trong luận văn, luận án. Ngày 14/09/2019

- Báo cáo chuyên đề " Wine Marketing" 10/09/2019 - GS. Roberta Crouch, Đại học Flinders, Úc

- Báo cáo chuyên đề "Các vấn đề liên quan đến Bộ luật dân sự năm 2015"

- Báo cáo chuyên đề "Tình hình tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng" 09/08/2019

- Báo cáo chuyên đề "Entrepreneuship: from idea to business" 21/04/2019 

- Bài viết về Buổi báo cáo chuyên đề "Entrepreneuship: from idea to business" 21/04/2019 

Báo cáo chuyên đề "Phát triển ý tưởng nghiên cứu và viết bài nghiên cứu. Một số ý tưởng nghiên cứu liên quan đến năng lượng" 20/04/2019

Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  "Phát triển ý tưởng nghiên cứu và viết bài nghiên cứu. Một số ý tưởng nghiên cứu liên quan đến năng lượng" 20/04/2019

- Buổi nói chuyện chuyên đề: Advances in biotechnology focused on fungal science 06/04/2019

Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  Advances in biotechnology focused on fungal science 06/04/2019

- Lớp bồi dưỡng cho Nghiên cứu sinh về phương pháp PLS-SEM 24/03/2019 đến 31/03/2019

- Buổi nói chuyện chuyên đề  "Tính phản tư trong xã hội học và khoa học xã hội" 23/02/2019.  

- Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  "Tính phản tư trong xã hội học và khoa học xã hội" 23/02/2019.  

- Buổi nói chuyện chuyên đề: "Meet Editor - Australasian Marketing Journal" 19/01/2019. (PGS. TS Ngô Viết Liêm)

- Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề: "Meet Editor - Australasian Marketing Journal" 19/01/2019. (PGS. TS Ngô Viết Liêm)

- Seminar The English reform in Japan: Lessons for Vietnamese education 07/01/2019 (GS. Bảo Đạt)

 

Tin cùng chuyên mục

Top