Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Phạm Thị Diễm chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 8 năm 2019

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Phạm Thị Diễm chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

 
 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

11/10/2022

8h30 - 11h00

Bảo vệ đề cương

NCS Phạm Thị Diễm khóa 8 năm 2019, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Association among human resource change leadership role, human resource professionalism, employee voice and employee outcome in corporates toward sustainability: in mediated role of human resource attribution.

(Mối liên hệ giữa vai trò lãnh đạo sự thay đổi của nhân sự, sự chuyên nghiệp của nhân sự, tiếng nói của nhân viên và kết quả của nhân viên trong các doanh nghiệp hướng đến sự bền vững: trong vai trò trung gian của sự quy kết nhân sự).

Theo QĐ, NCS quan tâm

103 (35-37 Hồ Hảo Hớn)

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top