Tin tức

Bài báo được đăng trên tạp chí khoa học năm 2010-2015

            CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC TỪ NĂM 2010 - NĂM 2015

STT

Tên đề tài

Tạp chí

Số (kỳ)

Năm

Tác giả

Lớp

Chuyên ngành

 

1

Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tại tỉnh Trà Vinh, Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (18)

2010

Nguyễn Văn Phúc

     

Trang Thị Tuyền Anh

MBA7

QTKD

 

2

Các yếu tố tác động đến tình trạng của hộ gia đình ở Nông Thôn (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Phước

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (18)

2010

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Hữu Tịnh

ME1

KT Học

 

3

Nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân may

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 1 (19)

2011

Nguyễn Minh Hà

     

Trần Chánh Trực

ME1

KT Học

 

4

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành đối với cơ quan - nơi làm việc của công chức huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 1 (19)

2011

Hà Tấn Lộc

ME1

KT Học

 

Nguyễn Kim Phước

     

5

Kiểm định mô hình 3 nhân tố Fama & French cho trường hợp của Việt Nam

Tạp chí Phát triển kinh tế, trường ĐH Kinh tế TPHCM

Số 197

2011

Võ Thị Quý

     

Nguyễn Văn Sĩ

MBA7

QTKD

 

6

Determinants of job seeker to select recritment agency for new job vacancies

JOURNAL OF SCIENCE HCMCITY OPEN UNIVERSITY

Số 1

2011

Phan Xuân Bình

MBAVB3

QTKD

 

Nguyễn Minh Hà

     

7

Các yếu tố tác động đến năng suất bò sữa nuôi (Trường hợp ở huyện Đức Hòa - tỉnh Long An)

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (21)

2011

Lê Bảo Lâm

     

Phan Văn Rạnh

ME2

KT Học

 

8

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ kiểm định công tại tỉnh Bình Duơng

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (21)

2011

Nguyễn Minh Hà

     

Bùi Thanh Việt

ME1

KT Học

 

9

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 4 (22)

2011

Nguyễn Văn Phúc

     

Huỳnh Thanh Phương

ME2

KT Học

 

10

Các yếu tổ ảnh hưởng đến tổn thất sau thu hoạch cà phê ở tỉnh Đồng Nai

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 5 (23)

2011

Nguyễn Minh Hà

     

Lê Kỳ Liêm

ME2

KT Học

 

11

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ Internet-Banking của khách hàng cá nhân

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 5 (23)

2011

Trần Tuấn Mãng

ME1

KT Học

 

Nguyễn Minh Kiều

     

12

Phân tích chuổi giá trị cá tra tại Tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 1 (24)

2012

Lê Minh Hoan

ME2

KT Học

 

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Kim Phước

     

13

Antecedent factors affecting employee's turnover intention: A case study of Indovina Bank

JOURNAL OF SCIENCE HCMCITY OPEN UNIVERSITY

No.1 (4)

2012

Nguyen Minh Kieu

     

Tran Chi Hong

MBAVB3

QTKD

 

14

Factors affecting paddy farmers to procure farm inputs in debt

JOURNAL OF SCIENCE HCMCITY OPEN UNIVERSITY

No.1 (4)

2012

Phan Ba Ngoc Phuong

MBAVB4

QTKD

 

Nguyen Minh Ha

     

15

Tác động của giá vàng, giá dầu và các chỉ số chứng khoán lớn thế giới đến chỉ số chứng khoán Vn-Index

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Số 4

2012

Huỳnh Thanh Bình

MFB2

TC-NH

 

Nguyễn Minh Hà

     

16

Nghiên cứu mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với cấp nước sạch tại TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (26)

2012

Nguyễn Văn Ngãi

     

Nguyễn Kim Phước

     

Phan Đình Hùng

ME2

KT Học

 

17

Phân tiích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ cao cấp tại TPHCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (26)

2012

Phạm Thị Vân Trinh

MBA9

QTKD

 

Nguyễn Minh Hà

     

18

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng của nông hộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 76(tháng 7/2012)

2012

Nguyễn Minh Hà

     

Lại Thị Thu Huyền

ME2

KT Học

 

19

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 4 (27)

2012

Lê Bảo Lâm

     

Lê Văn Hưởng

ME3

KT Học

 

20

Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm y tế tự nguyện

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 4 (27)

2012

Nguyễn Văn Ngãi

     

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

ME2

KT Học

 

21

Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Cục Thuế TPHCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 5 (28)

2012

Lê Bảo Lâm

     

Nguyễn Ngọc Tâm

ME3

KT Học

 

22

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tư nhân - Xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 80(tháng 11/2012)

2012

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Hoàng Quân

MFB1

TC-NH

 

23

Hiệu quả của các ngân hàng ở Đông Nam á và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tháng 11/2012

2012

Nguyễn Công Tâm

MFB3

TC-NH

 

Nguyễn Minh Hà

     

24

Chuyển giá và thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp FDI tại TPHCM

Tạp chí Phát triển kinh tế, trường ĐH Kinh tế TPHCM

Số 267 - Tháng 1/2013

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Bùi Quan Trọng

ME3

KT Học

 

25

Niềm tin của người tiêu dùng Việt nam trong mua sắm trực tuyến

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 1 (29)

2013

Hoàng Thị Phương Thảo

     

Nguyễn Minh Thông

MBA9

QTKD

 

26

Xếp hạn tín nhiệm doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN: Sử dụng lý thuyết mờ

Tạp chí Phát triển kinh tế, trường ĐH Kinh tế TPHCM

Số 269 - Tháng 3/2013

2013

Võ Hồng Đức

     

Nguyễn Đình Thiên

MFB3

TC-NH

 

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu doanh nghiệp vào thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 84(tháng 03/2013)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Trung Nghĩa

MFB1

TC-NH

 

28

Đánh giá chất lượng cuộc sống của lao động nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp TPHCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 2 (30)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Quang Đại

ME2

KT học

 

29

Tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động công ty: Minh chứng từ Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Số 188(II) 68-75

2013

Võ Hồng Đức

     

Phan Bùi Gia Thủy

MFB3

TC-NH

 

30

Factors Influencing Homebuilders’ Intention to Use Ready Mixed Concrete when Building Private Houses

International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME)

Vol. 3 Iss. 2

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Mạnh Quyền

MBAVB4

QTKD

 

31

THE EFFECT OF BANKING RELATIONSHIP ON FIRM PERFORMANCE IN VIETNAM

International Journal of Economics and Finance

Vol. 5, No. 5, May 2013

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Vũ Hữu Thành

MFB2

TC-NH

 

32

Các yếu tố tác động đến tình trạng tái nghèo của Hộ gia đình (Trường hợp Huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp)

Tạp chí khoa học xã hội

Số 03(175)-2013

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Lê Thành Công

ME3

KT Học

 

33

Tác động của cấu trúc nợ đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 84(tháng 04/2013)

2013

Dương Nguyễn Thanh Tâm

MFB3

TC-NH

 
 

34

Ý định khởi nghiệp của nử học viên MBA tại TPHCM

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Số 271 - Tháng 5/2013

2013

Hoàng Thị Phương Thảo

     

Bùi Thị Thanh Chi

MBA10

QTKD

 

35

Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnam

42nd Australian Conference of Economists, Australia: Perth

 

2013

Vo Hong Duc

     

Phan Bui Gia Thuy

MFB3

TC-NH

 

36

A New Approach to Determining Credit Rating and Its Implications to Vietnam Listed Firms

42nd Australian Conference of Economists, Australia: Perth

 

2013

Vo Hong Duc

     

Nguyen Dinh Thien

MFB3

TC-NH

 

37

Mức sẵn lòng chi trả học phí đối với chương trình đào tạo thạc sĩ trong nước

Sách tham khảo, NXB Thanh niên

 

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Ngô Thành Trung

MBA9

QTKD

 

38

Sở hữu nước ngoài tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tháng 04/2013

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Thành Duy Phương

MFB1

TC-NH

 

39

Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân tại sàn giao dịch TPHCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (31)

2013

Nguyễn Minh Kiều

     

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

MFB2

TC-NH

 

40

Nghiên cứu sự hài lòng về chất lượng cuộc sống của người dân tại TPHCM

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 3 (31)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Trương Tấn Tâm

ME2

KT Học

 

41

Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng giao dịch thẻ nội địa của ngân hàng

Thị trường Tài chính Tiền tệ

Số 12 (381)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Lai Truyền Bửu Thọ

MBA10B

QTKD

 

42

Các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Phát tiển kinh tế

Số 07 (273)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Bảo Khang

MFB3

TC-NH

 

43

Giải pháp phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Đồng Tháp

Tạp chí Con số Sự kiện

Số 06 (52)

2013

Nguyễn Minh Hà

     

Lê Thị Kim Ngân

ME3

KT Học

 

44

Ảnh hưởng của quản trị tài chính đến hiệu quả hoạt động doah nghiệp

Tạp chí KHOA HỌC Trường ĐH Mở TP.HCM

Số 05 (33)

2013

Nguyễn Minh Kiều

     

Nguyễn Thị Hồng Huệ

MFB3

TC-NH

 

45

Quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán: Bằng chứng nghiên cứu từ thị trường chứng khoán VN

Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ

Tập 16 - số Q3-2013

2013

Nguyễn Minh Kiều

     
 

Nguyễn Văn Điệp

MBA

QTKD

 

46

Influence of Sillion Content on Strength of Geopolymer Meterial with Fly Ash

8th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics

Novermber

2013

Vo Phuong Linh

     

Le Anh Tuan

XD2

XD

 

47

Analysing the Employment Status of Graduate Students: The Case of Kent International College in Vietnam

Advances in Management & Applied Economics

Vol3, No.4

2013

Nguyen Minh Ha

     

Phan Thi Diem

MBA10B

QTKD

 

48

Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Tạp chí Phát triển và Hội nhập

Số 9 (19)

2013

Nguyễn Thanh Dương

MFB3

TC-NH

 

49

Các yếu tố tác động đến thù lao Hội đồng quản trị: Bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số 1(34)

2014

Võ Hồng Đức

     

Hoàng Đình Sơn

MFB4B

TC-NH

 

Phan Bùi Gia Thủy

     

50

Bằng chứng thực nghiệm về hạn mức sử dụng nợ tối ưu của các ddoanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Tạp chí Phát tiển kinh tế

Số 2(280)

2014

Võ Hồng Đức

     

Vũ Tường Luân

MFB3

TC-NH

 

51

Biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Số 199(II)

2014

Võ Xuân Vinh

     

Lê Thị Kim Phượng

MFB2

TC-NH

 

52

Dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp VN

Tạp chí Phát tiển kinh tế

Số 2(280)

2014

Võ Xuân Vinh

     

Đoàn Thị Lệ Chi

MFB2

TC-NH

 

53

Quan hệ nội sinh giữa sở hữu vốn, đòn bẩy tài chính và mức chi trả cổ tức

Sách tham khảo: Quản trị công ty - Lý thuyết và cơ chế kiểm soát, NXB Thanh niên

 

2014

Võ Hồng Đức

     

Nguyễn Thanh Yến Vân

MFB4B

TC-NH

 

54

Nhân tố nào ảnh hưởng suất sinh lời cổ phiếu

Sách tham khảo: Quản trị công ty - Lý thuyết và cơ chế kiểm soát, NXB Thanh niên

 

2014

Võ Hồng Đức

     

Tô Ngọc Phương Thùy

MFB4A

TC-NH

 

55

Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường TPHCM

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 97 (tháng 4/2014)

2014

Phan Đình Nguyên

     

Trương Thị Hồn Nhung

MFB4B

TC-NH

 

56

Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Tạp chí Phát tiển Kinh tế

Số 4(282)

2014

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Văn Hiền

MFB4B

TC-NH

 

57

Mối quan hệ giữa thị trường tài chính phái sinh và tăng trưởng kinh tế

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 99 (tháng 6/2014)

2014

Võ Hồng Đức

     

Huỳnh Văn Sơn

MFB4B

TC-NH

 

58

Vốn của con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tạp chí Phát tiển kinh tế

Số 5(283)

2014

Hạ Thị Thiều Dao

     

Nguyễn Đăng Khoa

ME3

KT Học

 

59

Nâng cao thu nhập cho hộ gia đình ở các xã biên giới tỉnh Tây Ninh

Tạp chí Phát tiển kinh tế

Số 6 (284) (6/2014)

2014

Đinh Phi Hổ

     

Trương Châu

ME3

KT Học

 

60

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số 3(36)

2014

Võ Thị Quý

     

Bủi Ngọc Toản

MFB3

TC-NH

 

61

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua theo nhóm trực tuyến

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số 3(36)

2014

Hoàng Thị Phương Thảo

     

Phan Thị Thanh Hằng

MBA

QTKD

 

62

Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Đông Nam Á

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số 3(36)

2014

Trần Phạm Khánh Toàn

ME4A

KT Học

 

Nguyễn Quang Trung

     

63

The Influence of Leadership behaviors on Employee Performance in the Context of Software Companies in Vietnam

Advances in Management & Applied Economics

Vol4, No.3

2014

Nguyen Minh Ha

     

Tran Viet Hoang Nguyen

MBA11B

QTKD

 

64

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua đồng hồ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sách: Nghiên cứu Quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng, NXB Thanh niên

 

2014

Nguyễn Minh Hà

     

Ngô Thị Bảo Châu

MBA11A

QTKD

 

65

Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng mua cà phê bột của hộ kinh doanh cá thể (chủ quán) cà phê tại TPHCM

Sách: Nghiên cứu Quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng, NXB Thanh niên

 

2014

Nguyễn Minh Hà

     

Trịnh Viết Cường

MBA10

QTKD

 

66

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chủ đầu tư nhà ở riêng lẻ chọn nhà thầu xây dựng tại TPHCM

Sách: Nghiên cứu Quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng, NXB Thanh niên

 

2014

Nguyễn Minh Hà

     

Lê Huỳnh Phúc

MBA11A

QTKD

 

67

Các yếu tố ảnh hưởng đếný định mua lặp lại hàng trực tuyến theo nhóm (groupn)

Sách: Nghiên cứu Quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng, NXB Thanh niên

 

2014

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Phạm Duy Tuệ

MBA10

QTKD

 

68

Yếu tố quyết định đến tỷ lệ an toàn vốn: Bằng phương pháp thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số 3 (37)

2014

Võ Hồng Đức

     

Nguyễn Minh Vương

     

Đỗ Thành Trung

MFB4

TC-NH

 

69

Sự phù hợp của mô hình FAMA-FRENCH 5 nhân tố cho thị trường chứng khoán VN

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số 101 (tháng 8/2014)

2014

Võ Hồng Đức

     

Mai Duy Tân

MFB5B

TC-NH

 

70

Tác động của rủi ro đặc thù đến tỷ suất lợi nhuận: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát tiển

206 (8/2014)

2014

Võ Xuân Vinh

     

Đặng Quốc Thành

MFB4B

TC-NH

 

71

Mức sẵn lòng chi trả thêm của người bệnh: Nhìn từ 1 số kết quả đo lường

Tạp chí Tài chính

Số 7 (597)

2014

Phạm Thị Hà

ME5A

KT Học

 

Phạm Đình Long

     

72

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian gắn kết của giáo viên cơ hữu tại các trường phổ thông trung học ngoài công lập trên địa bàn TPHCM

Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TPHCM

Số (4) 37)

2014

Nguyễn Nguyên Bằng

MBA11B

QTKD

 

Nguyễn Minh Hà

     

73

The Effectiveness of Peer Feedback on Graduate Academic Writing at Ho Chi Minh City Open University.

Journal of Science – HCMC Open University

Số 2 (10)

2014

Phạm Vũ Phi Hổ

     

Nguyễn Thị Thùy Dương

TESOL 6

LL&PP 
DHBMTA

 

74

The Effects of Communicative Grammar Teaching on Students’ Achievement of Grammatical Knowledge and Oral Production.

English Language Teaching

số 7 (6)

2014

Phạm Vũ Phi Hổ

     

Nguyễn Thế Bình

TESOL 6

LL&PP 
DHBMTA

 

75

The impacts of task-based speaking activities on English-majored freshmen’s oral performance at Ba Ria-Vung Tau Teacher Training College.

Journal of Science – HCMC Open University

Số 3 (11)

2014

Phạm Vũ Phi Hổ

     

Nguyễn Hải Long

TESOL 3

LL&PP 
DHBMTA

 

76

The Use of Lexical Approach in Enhancing Learners' Oral Performance at Nguyen Hue University

Journal of Science – HCMC Open University

Số 2 (10)

2014

Nguyễn Hoàng Tuấn

     

Nguyễn Bình Nguyên

TESOL 5

LL&PP 
DHBMTA

 

77

Cusumer based brand value: A study on foreign abnks in Ho Chi Minh city Market

Journal of Science – HCMC Open University

Số 4 (12)

2014

Hoang Thi Phuong Thao

     

Doan Thi My Linh

MBA11A

QTKD

 

78

Factors Affecting a Long - Term Relationship between a Retailer and a Supplier: a Case Study from Vietnam

International Journal of Economics, Commerce and Management

Vol. II, Issue 10

2014

Le Tuong Linh

MBA12

QTKD

 

Vo Hong Duc

     

79

Thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược và rủi ro đạo đức: Nghiên cứu trường hợp mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn TPHCM

Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Số 208

2014

Nguyễn Văn Phúc

     

Cao Việt Cường

ME4

KT học

 

80

Ảnh hưởng của sự không hoàn hảo thanh ray và tương tácđất nền đến đáp ứng động lực học tàu cao tốc trên nền sàn bê tông

Tạp chí Người Xây dựng

Số 5&6

2014

Lương Văn Hải

     

Đặng Nguyễn Thiên Thu

XD2

XD

 

81

Hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ trong khung phẳng chịu động đất

Kỷ yếu Kỹ thuật xây dựng cho phát triển bền vững

 

2014

Phạm Đình Trung

XD2

XD

 

Nguyễn Trọng Phước

     

82

Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ cản lưu biến từ trong khung phẳng chịu động đất

Kỷ yếu Kỹ thuật xây dựng cho phát triển bền vững

 

2014

Phạm Đình Trung

XD2

XD

 

Nguyễn Trọng Phước

     

83

Quan hệ giữa rủi ro hiệp Moment bậc cao & lợi nhuận cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường Việt Nam

Phát triển kinh tế

288 (tháng 10/2014)

2014

Nguyễn Quốc Chí

MFB5A

TCNH

 

Võ Xuân Vinh

     

84

Nợ vay và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng

Công nghệ Ngân hàng

103

2014

Nguyễn Thành Phú

MFB4A

TCNH

 

Võ Xuân Vinh

     

85

Lợi nhuận bất thường và tính thanh khoản của cổ phiếu đối với thông báo chia tách cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công nghệ Ngân hàng

105

2014

Phan Thị Anh Thư

MFB5A

TCNH

 

Võ Xuân Vinh

     

86

Tác động của vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niênm yết tại Việt Nam

Công nghệ Ngân hàng

104

2014

Nguyễn Ngọc Trãi

MFB3

TCNH

 

Nguyễn Đình Nguyên

     

87

Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát triển kinh tế

209 (tháng 12/2014)

2014

Đặng Bửu Kiếm

MFB5B

TCNH

 

Võ Xuân Vinh

     

88

Hội nhập kinh tế khu vực và giá cổ phiếu: Bằng chứng từ Việt Nam và các nước ASEAN+3

Kỷ yếu Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN từ năm 2015

 

2014

Phùng Quốc Lan

MFB5A

TCNH

 

Võ Xuân Vinh

     

89

Mức sẵn lòng chi trả thêm của người bệnh nhân: Nhìn từ một số kết quả đo lường

Tạp chí Tài chính

Số 8(598)

2014

Phạm Đình Long

ME5A

KT Học

 

Phạm Thị Hà

     

90

Phân tích thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp mười, tỉnh Long An

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

Số 4 (16)

2014

Phạm Tấn Hòa

ME5B

KT Học

 
       

91

Nhận dạng các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trễ tiến độ các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại Tiền Giang

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng

Số 11

2014

Lưu Trường Văn

     

Nguyễn Minh Sang

ME4B

KT Học

 

92

Measuring the Shadow Economy in the ASEAN Nations: The MIMIC Approach

International Journal of Economics and Finance

Số tháng 9

2014

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

93

Các kỹ thuật kiểm chuẩn trong phương pháp MIMIC và quy mô nền kinh tế ngầm ở các quốc gia Đông Nam Á

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

Số tháng 10

2014

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

94

Shadow economy and corruption in the ASEAN: Complement or Substitute?

The 2014 Asia-Pacific Business Conference: Free Trade Agreements and Regional Integration in East Asia

 

2014

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

95

Kinh tế ngầm các quốc gia Đông Nam Á: quy mô, khuynh hướng & chính sách kinh tế vĩ mô

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Tháng 10

2014

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

96

Mối quan hệ giữa kinh tế ngầm & tham nhũng tại các quốc gia Đông Nam Á

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM

Số 3(42)

2014

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

97

Any Link between Unofficial Economy and Official Economy? An Empirical Evidence from the ASEAN

International Journal of Economics and Finance

Số 3(36)

2014

Võ Hồng Đức

     

Phạm Minh Tiến

ME5A

KT Học

 

98

Ngưỡng lạm phát tại các nước trong khu vực Đông Nam Á

Nghiên cứu Phát triển

Số 8

2014

Đào Thị Thùy Trang

ME4A

KT Học

 
       

99

Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại TP Cao Lãnh

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng

Tháng 10

2014

Nguyễn Thanh Long

ME3

KT Học

 

Lưu Trường Văn

     

100

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các dự án hệ thống thông tin ở TPHCM

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM

Số 6 (39)

2014

Nguyễn Văn Phúc

     

Phạm Trần Sỹ Lâm

MBA10A

QTKD

 

101

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM

Số 1 (40)

2015

Nguyễn Minh Hà

     

Nguyễn Duy Khương

ME5B

KT Học

 

102

Mối quan hệ giữa kinh tế ngầm & tham nhũng tại các quốc gia Đông Nam Á

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Số 212

2015

Võ Hồng Đức

     

Lý Hưng Thịnh

ME5A

KT Học

 

103

Sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng tại Việt Nam

Công nghệ Ngân hàng

Tạp chí số xuân 2015

2015

Trần Nguyễn Anh Minh

MFB5B

TCNH

 

Võ Hồng Đức

     

 

STT

Tên bài báo

Tạp chí

Số (kỳ)

Năm

Tác giả

Lớp

Ngành

104

Mô hình chứng khoán hóa cho thị trường tài chính Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng

07 (tháng 10/2012)

2012

Lê Vĩnh Triển

MFB4

TCNH

Nguyễn Huýnh Nhụy

 

105

Phản ứng của thị trường khi doanh nghiệp công bố thông tin mua cổ  phiếu quỹ trên Thị Trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

117/tháng 12/2015

2015

Trịnh Tấn Lực

MFB6

TCNH

Võ Xuân Vinh

 

106

Vai trò cổ đông chiến lược đối với lợi nhuận các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

113(tháng 8/2015)

2015

Nguyễn Minh Hà

MFB4

TCNH

Lê Đỗ Hoàng Phúc

107

Mức độ thông tin bất cân xứng: Minh chứng từ các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoáng TP.HCM

Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

1(46) -2016

2016

Nguyễn Văn Ngãi

MFB6

TCNH

Trần Thị Tú Anh - Phan Bùi Gia Thủy

108

Chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR): Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

113(tháng 8/2015)

2015

Võ Hồng Đức

MFB4

TCNH

Huỳnh Long Phi

109

Sử dụng mạng neuron nhân tạo dự báo thời gian thi công cầu có vốn ngoài ngân sách nhà nước

Tạp chí Người xây dựng

tháng 3&4 - 2015

2015

Vũ Duy Linh, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu, Đặng Ngọc Châu

XD1

Xây Dựng

110

Dự báo thời gian thi công cầu bằng mạng Neuron nhân tạo

Tạp chí Xây dựng

2.2015

2015

Vũ Duy Linh, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu, Đặng Ngọc Châu

XD1

Xây Dựng

111

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng trường học tại quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng

9 năm 2015

2015

Lưu Trường Văn, Đinh Khắc Huy

XD3

Xây Dựng

112

Phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư chung cư tại Tp. HCM

Tạp chí Xây dựng

9 năm 2015

2015

Lê Hoàng Phương, Lưu Trường Văn

XD3

Xây Dựng

113

Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp hành an toàn lao động tại các công trình dân dựng ở tp.HCM

Tạp chí Xây dựng

9 năm 2015

2015

Nguyễn Lê Minh Long, Lưu Trường Văn

XD3

Xây Dựng

114

Ước lượng chi phí thực hiện cho dự án khu dân cư vược lũ

Tạp chí Xây dựng

5 năm 2015

2015

Vũ Duy Linh, Lê Hoài Long, Lý Thiên Duy, Đặng Ngọc Châu

XD1

Xây Dựng

115

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các sự án xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại TP.HCM

Tạp chí Xây dựng

11 năm 2015

2015

Nguyễn Lam Hương, Lưu Trường Văn

XD2

Xây Dựng

116

Xác định trọng tâm đổi mới trong kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh 2015 - 2029

Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

số 6(45)2015

2015

Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Đặng

 

Kinh tế

117

Tác động của tự do hóa tài khoản vốn đến tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia đông nam á - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu phát triển

số 12 (2.2015)

2015

Trần Anh Tuấn, Trần Thị Diễm Châu, Nguyễn Thị Kim Quyên

 

Kinh tế -Tài chính

118

Các yêu tố tác động đến sử dụng lao động của hộ kinh doanh ở tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Nghiên cứu phát triển

sô 13 (3/2015)

2015

Nguyễn Minh Hà, Trương Tôn Toại

 

Kinh tế

119

Mô hình Oaxaca - Blinder trong phân tích kinh tế

Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

số 2(41)2015

2015

Lê Bảo Lâm, Nguyễn Minh Hà, Lê Văn Hưởng

DBA012A

Quản trị kinh doanh

120

Sự tự tin của giám đốc tác động đến đầu tư của doanh nghiệp

Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Số 03, 2015

2015

Lê Bảo Lâm, Nguyễn Minh Hà, Lê Văn Hưởng

DBA012A

Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top