Tin tức

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Đặng Bắc Hải chuyên ngành Kinh tế học khóa 1 năm 2016

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở NCS Đặng Bắc Hải khóa 1 năm 2016 chuyên ngành Kinh tế học.

 

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

22/12/2022

9h00 - 11h30

Bảo vệ cơ sở

NCS Đặng Bắc Hải khóa 1 năm 2016, chuyên ngành Kinh tế học.

Tác động của tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đến mật độ CO2 đối với phúc lợi con người (CIWB).

Theo QĐ, NCS quan tâm

601, 97 Võ Văn Tần, Q.3

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top