Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Vũ Minh Tú chuyên ngành Quản trị kinh doanh - khóa 7 năm 2018

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Vũ Minh Tú chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 
 
 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

24/12/2022

9h00 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Vũ Minh Tú  khóa 7 năm 2018, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Tác động của sở hữu gia đình và tài sản tình cảm xã hội đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Phòng 205, VVT

 
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top