Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Huỳnh Hiền Hải chuyên ngành Kinh tế học - khóa 3 năm 2018.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Hiền Hải chuyên ngành Kinh tế học.

 
 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

11/01/2023

14h00 - 17h00

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Huỳnh Hiền Hải khóa 3 năm 2018, chuyên ngành Kinh tế học.

Migration, environmental degradation and labor market in Asia.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (120) (VVT)

 
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top