Tin tức

Bảo vệ luận văn năm 2021

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 28/12/2021

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán ngày 17/12/2021

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Tháng 12/2021

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế học ngày 08/12/2021

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 12/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng 10H00, ngày 02/12/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng 08H00, ngày 02/12/2021

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 11/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ Sinh học - Ngày 01/11/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ Sinh học - Ngày 28/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Chiều, ngày 15/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng, ngày 15/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Chiều, ngày 14/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Sáng, ngày 14/10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Ngày 13/10/2021

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 12/10/2021 và 13/10/2021 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xã hội học - Ngày 07/10/2021

Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 10/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật kinh tế - Ngày 17/09/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh - Tháng 9/2021

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Khoa Học Máy Tính ngày 09/09/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kỹ Thuật Xây Dựng ngày 10/09/2021

- Bảo vệ Luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Tháng 08/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 12/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 12/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Khoa học máy tính ngày 08/06/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 15/05/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 15/05/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xã hội học ngày 10/5/2021.

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tháng 04/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh ngày 27/04/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 25 - 26/3/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành LL&PPDH bộ môn tiếng Anh ngày 29/01/2021.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 26/01/2021.

Bảo vệ luận văn cao học ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH  ngày 28/01/2021  

 

Tin cùng chuyên mục

Top