Tin tức

Bảo vệ luận văn năm 2020

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Công nghệ sinh học ngày 12/11/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 12/11/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Khoa học máy tính  ngày 25/10/2020 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 24, 25/10 và 01/11/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ngày 08/10/2020. 

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 06/10/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 05/10/2020.   

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 26/09/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/09/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 17/07/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 17/06/2020.

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế học ngày 19/06/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế ngày 23/05/2020.

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Khóa 2016), ngày 30/05/2020

Bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 14/05/2020.

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Khoa học máy tính (khóa 2017 - Đợt 1/2020), ngày 29/03/2020 

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2018

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2017

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngày 05/03/2020

 

Tin cùng chuyên mục

Top