Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Lê Trương Hiền Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Lê Trương Hiền Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

17/01/2023

9h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Lê Trương Hiền Hòa -  chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong cơ chế đặc thù.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (120)

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top