Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Huỳnh Quốc Vũ chuyên ngành Kinh tế học - khóa 3 năm 2018.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Quốc Vũ chuyên ngành Kinh tế học.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

18/02/2023

14h00 - 17h00

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Huỳnh Quốc Vũ khóa 3 năm 2018, chuyên ngành Kinh tế học.

Total Factor Productivity spillovers from FDI in manufacturing: the role of FDI’s market orientation, domestic firms’ absorption and provincial institution.

Theo QĐ, NCS quan tâm

 

Truyền thống (120) (VVT)

 
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top