Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Bùi Nguyễn Nguyệt Minh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa 3 năm 2019

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Bùi Nguyễn Nguyệt Minh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

01/03/2023

13h30 - 16h00

Bảo vệ đề cương

NCS Bùi Nguyễn Nguyệt Minh - khóa 3 năm 2019, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

  Investigating the verbotonal approach in the phonetic correction of Vietnamese EFL undergraduates' English prosody and pronunciation with special interest in unvoiced consonant sounds.

Theo QĐ, NCS quan tâm

704 (35-37 Hồ Hảo Hớn)

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top