Tin tức

Bảo vệ đề cương năm 2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 12/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 07/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) tháng 06/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 06/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kế toán (MACC) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) tháng 04/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 04/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế học ngày 03/04/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) 01/4/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Xã hội học (MSOC) ngày 26/3/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 03/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 03/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) tháng 03/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) 11/3/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (TESOL) tháng 02/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) tháng 01/2021

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Công nghệ sinh học (MBIO) tháng 01/2021

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 11/01/2021

- Kế hoạch bảo vệ đề cương, luận văn và xét tốt nghiệp năm 2021

 

Tin cùng chuyên mục

Top