Tin tức

Bảo vệ đề cương năm 2020

 - Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 30/12/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM), ngày 26/12/2020

 Lịch bảo vệ đề cương ngành Luật kinh tế (MLAW) tháng 8/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Công nghệ sinh học (MBIO) tháng 6/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON), ngày 09/06/2020

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Kinh tế học ngày 06/06/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) tháng 5/2020

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 23/05/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kỹ thuật xây dựng (MCON) ngày 19/03/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) ngày 13/03/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) ngày 14/03/2020

- Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Luật kinh tế, Công nghệ sinh học và Xã hội học tháng 3/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh (MBA) ngày 22/02 và 24/02/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Khoa học máy tính (MCOM) ngày 22/02/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học (ME) ngày 22/02/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng (MFB) ngày 22/02/2020

- Lịch bảo vệ đề cương ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (MCON) ngày 19/02/2020

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2018

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2017

- Thông báo làm đề cương luận văn năm 2020_ Khóa 2016 

 

Tin cùng chuyên mục

Top