Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Phạm Khánh Toàn chuyên ngành Kinh tế học - khóa 4 năm 2019.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Phạm Khánh Toàn chuyên ngành Kinh tế học.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

07/04/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Trần Phạm Khánh Toàn khóa 4 năm 2019, chuyên ngành Kinh tế học.

Chi tiêu công, vốn trí tuệ Quốc gia và kinh tế ngầm.

Theo QĐ, NCS quan tâm

 

Truyền thống 120 (VVT)

 
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top