Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Lê Hà Tố Quyên chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa năm 2018.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hà Tố Quyên chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

08/04/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Lê Hà Tố Quyên khóa năm 2018, ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Learner autonomy: The roles of teachers and peers.

Theo QĐ, NCS quan tâm

 

Truyền thống 120 (VVT)

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top