Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Mạnh Hùng ngành Kinh tế học - khóa 3 năm 2018.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Mạnh Hùng ngành Kinh tế học.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

25/04/2023

9h00 - 11h30

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Trần Mạnh Hùng khóa 3 năm 2018, ngành Kinh tế học.

Nghiên cứu sự tác động của kiều hối đến đô thị hóa.

Theo QĐ, NCS quan tâm

 

Truyền thống (97 VVT)

 
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top