Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Tống Văn Lũy ngành Kỹ thuật xây dựng- khóa 3 năm 2021

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Tống Văn Lũy ngành Kỹ thuật xây dựng.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

27/04/2023

9h00 - 11h45

Bảo vệ đề cương

NCS Tống Văn Lũy - khóa 3 năm 2021, ngành Kỹ thuật xây dựng

Sử dụng system Dynamics đánh giá sự thực hiện dự án xây dựng theo mô hình EFQM.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (97VVT)

 

Tin cùng chuyên mục

Top