Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương và chuyên đề NCS tháng 11/2016

Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh 25/11/2016 và bảo vệ chuyên đề NCS 30/11/2016

 
STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 25/11/2016 13h30 - 15h30 Bảo vệ đề cương NCS Trịnh Hoàng Nam - Khóa 2014 Theo QĐ, NCS quan tâm 403
2 25/11/2016 15h30 - 17h30 Bảo vệ đề cương NCS Lê Đình Nghi - Khóa 2014 Theo QĐ, NCS quan tâm 403
3 30/11/2016 08h30 - 11h30 Bảo vệ chuyên đề NCS Vũ Thịnh Trường - Khóa 2013 Theo QĐ, NCS quan tâm 403

 

Tin cùng chuyên mục

Top