Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Kim ngành Quản trị kinh doanh

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Kim ngành Quản trị kinh doanh 

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

23/06/2023

9h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Nguyễn Hoàng Kim -  ngành Quản trị kinh doanh khóa 2020

Humble leadership and customer-oriented organizational citizenship behavior in the context of healthcare sector.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top