Tin tức

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Trần Thị Thảo ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa năm 2019.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Thị Thảo ngành LL&PPDHBM tiếng Anh.

 
 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

20/07/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ TLTQ và các chuyên đề TS:

NCS Trần Thị Thảo khóa năm 2019, ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Primary English teacher agency enactment in implementing the English curriculum.

Theo QĐ, NCS quan tâm

 

Truyền thống 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top