Thông tin tuyển sinh

Chiêu sinh lớp ôn thi cao học năm 2017

Bắt đầu khai giảng ngày 08/05/2017, 03/06/2017, 10/06/2017, 17/06/2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP ÔN TẬP THI CAO HỌC, NĂM 2017

Chuyên ngành

- Kinh tế học - Tài chính – Ngân hàng
- Quản trị kinh doanh - Luật Kinh tế
- Khoa học máy tính - Xã hội học
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Mục đích:

Chương trình đào tạo nhằm ôn tập và chuẩn bị kiến thức để học viên tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học, năm 2017

Đối tượng:

Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện dự tuyển theo Qui chế Tuyển sinh Sau đại học của bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chương trình ôn tập:

TT CHUYÊN NGÀNH MÔN HỌC PHÍ TRỌN KHÓA HỌC PHÍ TỪNG MÔN
1 Kinh tế học,
Tài chính-Ngân hàng,
Quản trị kinh doanh
Toán Kinh tế (Xác suất thống kê, Toán cao cấp) 3,700,000 1,600,000
Kinh tế học (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô) 1,600,000
Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)   900,000
2 Lý luận và Phương pháp
dạy học bộ môn Tiếng Anh
Phương pháp giảng dạy  4,000,000 1,800,000
Ngôn ngữ 1,800,000
Ngoại ngữ (Pháp, Trung)   900,000
3 Xây dựng công trình
dân dụng và công nghiệp
Toán xây dựng  4,000,000 1,800,000
Sức bền vật liệu 1,800,000
Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)   900,000
4 Luật Kinh tế Luật dân sự 3,600,000 1,500,000
Luật thương mại 1,500,000
Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)   900,000
5 Khoa học máy tính Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3,700,000 1,600,000
Cơ sở dữ liệu 1,600,000
Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)   900,000
6 Xã hội học Xã hội học đại cương 3,700,000 1,600,000
Phương pháp nghiên cứu trong KHXH 1,600,000
Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung)   900,000

 

Ngày khai giảng:

- Ngành Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh:
     +  Lớp tối thứ 2-4-6: 08/05/2017
     +  Lớp tối thứ 3-5-7: 04/04/2017 (đã khai giảng)
     +  Lớp chiều thứ bảy, sáng và chiều chủ nhật: 10/06/2017
- Ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh: 03/06/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)
- Ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: 10/06/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)
- Ngành Luật Kinh tế: 17/06/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)
- Ngành Khoa học máy tính: 10/06/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)
- Ngành Xã hội học: 17/06/2017 (học chiều thứ 7, sáng và chiều chủ nhật)

ĐĂNG KÝ ONLINE 

Địa điểm học:  97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Thời gian thi tuyển sinh dự kiến: Tháng 08/2017

Địa chỉ liên lạc:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 210)
97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 - 209
Website:
http://sdh.ou.edu.vn
www.facebook.com/khoasaudaihocdhmo
Email:
loan.ntt@ou.edu.vn

Nhấn vào đây xem thông tin tuyển sinh cao học năm 2017 

 

Tin cùng chuyên mục

Top