Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 - ĐỢT 1

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

 

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn;
Căn cứ Biên bản số 1459/BB-ĐHM ngày 04/07/2023 về việc họp xét trúng tuyển kỳ thi xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 1 của Hội đồng tuyển sinh;
Căn cứ Thông báo số 1460/TB-ĐHM ngày 04/07/2023 về điểm chuẩn xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 1 (đính kèm);

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 - Đợt 1:

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 - ĐỢT 1

1. Chuyên ngành Kinh tế học

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

3. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

4. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top