Tin tức

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCS Lê Trương Hiền Hòa ngành Quản trị kinh doanh - khóa 5 năm 2016

Lịch bảo vệ chuyên đề nghiên cứu sinh Lê Trương Hiền Hòa ngành Quản trị kinh doanh

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

09/08/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ chuyên đề

NCS Lê Trương Hiền Hòa - khóa 5 năm 2016, ngành Quản trị kinh doanh.

Phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong cơ chế đặc thù.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top