Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Chu Quang Phê chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh - khóa 2021

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Chu Quang Phê chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

14/08/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ đề cương

NCS Chu Quang Phê Khóa 2021, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

  Understanding the effects of blended learning on EFL students' writing: A study in Vietnamese higher education.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (97 VVT)

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top