Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Lịch bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Lê Hà Tố Quyên khóa 2018 - Sáng Thứ 5 ngày 14/9/2023.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

14/09/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ luận án cấp cơ sở

NCS Lê Hà Tố Quyên Khóa 2018, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Learner autonomy: The roles of teachers and peers.

Theo QĐ, NCS quan tâm.

Truyền thống, 97 VVT

 

Tin cùng chuyên mục

Top