Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Huỳnh Mai Trâm ngành Kinh tế học - khóa năm 2020

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

24/10/2023

13h30 - 15h30

Bảo vệ đề cương

NCS Nguyễn Huỳnh Mai Trâm Khóa 2020, ngành Kinh tế học

Tác động của phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số đến sự bền vững của môi trường.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (97 VVT)

 

Tin cùng chuyên mục

Top