Tin tức

Hội đồng bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề TS NCS Trần Quốc Cường chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

25/10/2023

9h00 - 12h00

Bảo vệ iểu luận tổng quan và các chuyên đề TS

NCS Trần Quốc Cường -  chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019

Thúc đẩy hành vi bảo vệ môi trường của nhân viên : sức mạnh tổng hợp từ quản trị nhân lực xanh, bản sắc tổ chức xanh, chia sẻ kiến thức xanh, chia sẻ tầm nhìn xanh và giá trị xanh.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống
 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top