Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH KHÓA PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PLS-SEM NÂNG CAO 2 THÁNG 11/2023

 

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

PLS-SEM NÂNG CAO 2 - THÁNG 11/2023

 

1. GIẢNG VIÊNTS. VŨ HỮU THÀNH (Đồng chủ biên hai giáo trình: (i) Phân tích dữ liệu - Áp dụng mô hình PLS – SEM và (ii) Phân tích dữ liệu - Áp dụng mô hình PLS – SEM nâng cao)

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Tại 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM

3. HỌC PHÍ: 2.000.000đ/khóa

4. THỜI LƯỢNG: 10 buổi

5. KHAI GIẢNG: 26/11/2022 (Sáng Chủ Nhật: 8h30 - 11h30)

6. NỘI DUNG:

- Phần mềm sử dụng: SmartPLS4
***Học phần 1:
- Mục đích: Tạo nền tảng vững chắc về mô hình SEM.
1.1. Khái niệm lý thuyết và biến số (Theoretical concept and variable).
1.2. Thống kê cơ bản (Statistics for PLS-SEM).
1.3. Kinh tế lượng cơ bản (Econometrics for PLS-SEM).
1.4. Xác định mô hình đường dẫn (Path model specification).
1.5. Căn bản về ước lượng mô hình đường dẫn (Path model estimation).
1.6. Đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc (Evaluation: Measurement model and Structural model).
1.7. Kết nối năm bước: (i) Phát triển giả thuyết nghiên cứu (Hypothesis development), (ii) Xác định mô hình đường dẫn (Specification), (iii) Ước lượng mô hình (Estimation), (iv) Đánh giá mô hình (Evaluation), (v) Báo cáo (Report).
1.8. So sánh PLS – SEM và CB – SEM.
1.9. Vấn đề về phân tích nhân tố khám phá - EFA (Exploratory Factor Analysis).
 
***Học phần 2:
- Mục đích: Áp dụng mô hình PLS-SEM để giải quyết các khoảng trống nghiên cứu phù hợp với trình độ Nghiên cứu sinh.
2.1. Hiểu biết về khoảng trống (Gap), đóng góp (Contribution), giới hạn (Limitation) và hướng nghiên cứu trong tương lai (Further research).
2.2. Kết hợp mô hình trung gian (Mediation) và mô hình điều tiết (Moderation)
2.3. Kết hợp mô hình trung gian (Mediation), mô hình bậc cao (Higher-order model), và mô hình điều tiết (Moderation)
2.4. Kết hợp mô hình trung gian (Mediation) và phân tích đa nhóm (Multigroup analysis)

7. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực khác có áp dụng nghiên cứu hành vi.

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 110)
97 Võ Văn Tần, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39300946 - (028) 39300947 - 0704 591 167
Email:
 thao.tt@ou.edu.vn
Website: http://sdh.ou.edu.vn
FB: https://www.facebook.com/khoasaudaihocdhmo

 

Tin cùng chuyên mục

Top