Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Lê Minh Long ngành Kỹ thuật xây dựng- khóa 4 năm 2022

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Minh Long ngành Kỹ thuật xây dựng.

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

18/11/2023

14h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương

NCS Nguyễn Lê Minh Long - khóa 4 năm 2022, ngành Kỹ thuật xây dựng

Đo lường quản lý năng suất của nhà thầu thi công xây dựng sử dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng và Động học hệ thống.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống (97VVT)

 

Tin cùng chuyên mục

Top