Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Cao Nhật Tuấn ngành Quản trị kinh doanh

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Cao Nhật Tuấn ngành Quản trị kinh doanh 

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

20/01/2024

9h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương

NCS Cao Nhật Tuấn  -  ngành Quản trị kinh doanh khóa 2021

From Perceived Financial Constraints and Information on Rejected Options to Subjective Well-Being: the roles of Opportunity Cost Consideration and Regret.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Truyền thống 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top