Thông tin tuyển sinh

 • Khai giảng: 15/08/2020 Đăng kí online tại đây     TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng,...


 • Hạn chót nhận hồ sơ: 15/10/2020 Download hồ sơ    THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 - ĐỢT 2  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển...


 • Phát nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/09/2020
  Download hồ sơ dự thi tại đây
  Ngày thi:  ngày 03 và 04/10/2020   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...


 • Phát nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020
  Download hồ sơ dự thi tại đây
  Ngày thi:  ngày 04 và 05/07/2020   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...


 • Ngày 05/06/2020, khai giảng lớp ôn thi cấp tốc ngành: Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán   NGÀY 05/06/2020, KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI CẤP TỐC NGÀNH: KINH TẾ HỌC, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ...


Top