Giới thiệu khoa

 

Video clip giới thiệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Đào tạo Sau Đại học (xem tại đây)

     Khoa Đào tạo sau đại học Trường Đại học Mở TPHCM là nơi tổ chức đào tạo các chương trình sau đại học trong nước và liên kết ở ba lĩnh vực chính: kinh tế-quản trị, kỹ thuật-công nghệ, và xã hội-nhân văn. Các giá trị cốt lõi của Trường như khuyến khích người học sáng tạo, không ngừng học hỏi để mở rộng tri thức, hội nhập quốc tế, gắn kết thực tiễn, phục vụ cộng đồng, linh hoạt và thân thiện đã định hình nên mọi hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa Đào tạo sau đại học. Khoa hiện có trên 1.000 học viên đang theo học các chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong nước; trên 300 học viên đang theo học các chương trình liên kết.

     Khoa Đào tạo sau đại học đã dần khẳng định vị thế như là nơi đào tạo học thuật nghiêm túc và minh bạch, chú ý tổ chức hỗ trợ học tập đến từng cá nhân và cung cấp được các loại hình đào tạo đa dạng và linh hoạt. Chương trình đào tạo được xây dựng với các  môn học và nội dung giảng dạy theo chuẩn quốc tế do lực lượng giảng viên trong và ngoài nước đảm nhiệm. Nghiên cứu ứng dụng được chú ý phát triển và Khoa tổ chức thường xuyên hội thảo trong nước và quốc tế để học viên tham gia viết bài, trình bày kết quả nghiên cứu tạo điều kiện nhanh chóng tiếp cận và chia sẽ kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực mình.

     Học viên lựa chọn các khóa học sau đại học tại Khoa Đào tạo sau đại học Trường Đại học Mở TPHCM để phát triển nghề nghiệp và tìm kiếm các hướng phát triển mới cũng như tạo nên sự khác biệt cho bản thân vì Khoa Đào tạo sau đại học đã thực hiện được cam kết nỗ lực tổ chức thời gian học tập tuy đầy thách thúc nhưng thú vị, hữu ích và thành công cho học viên của mình.

Hình thức đào tạo:

Khoa Đào tạo sau đại học tổ chức 2 loại hình đào tạo (hình thức không tập trung):

- Chương trình trong nước

- Chương trình liên kết với đại học nước ngoài  

Tổ chức đào tạo:

     Vào đầu khoá học, học viên được cung cấp cẩm nang về quy chế đào tạo, nội quy, thời khoá biểu học kỳ, hình thức và quy định của luận văn tốt nghiệp để học viên có cơ sở tổ chức hoạt động học tập của mình. Học viên cũng được huấn luyện kỹ năng học tập như cách đọc lấy ý, trình bày nhóm, cách sử dụng quỹ thời gian hiệu quả...

     Học viên được chia thành tổ học tập. Quản lý hoạt động của lớp cũng như theo dõi hoạt động giảng dạy, giáo vụ có một nhân viên chuyên trách của Khoa Đào tạo sau đại học phối hợp với Ban cán sự lớp. Ðịnh kỳ Khoa họp với Ban cán sự lớp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xem xét ý kiến đóng góp của học viên. Hệ thống quản lý Edusoft giúp thông tin và chuyển tài liệu học tập đến từng học viên một cách nhanh chóng và học viên có thể tra cứu thông tin và yêu cầu hỗ trợ ở bất kỳ nơi đâu mà không cần đến Khoa. Mỗi môn học ngoài Giảng viên giảng chính thường có 1 trợ giảng. Trợ giảng giải đáp thắc mắc, ôn tập, và trợ giúp học viên làm bài tập, bài nghiên cứu. Các khóa học nâng cao năng lực nghiên cứu, sử dụng các phần mềm SPSS, AMOS…để phân tích số liệu cũng thường xuyên được tổ chức bên cạnh việc tư vấn chuyên môn đã giúp đảm bảo đúng hạn tiến độ thực hiện luận văn và luận án.

Top