Danh sách NCS 2012

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 1 (2012)

(Quyết định số 315/QĐ-ĐHM, ngày 10/5/2013)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

1

Trần Ngọc Chánh

26/09/1973

Đồng Tháp

Nam

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Nữ

3

Hoàng Thị Thu Hà

16/06/1962

TP. HCM

Nữ

4

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Nam

5

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

Nam

Top