Danh sách NCS 2016

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2016

(Quyết định số 1522/QĐ-ĐHM, ngày 07/10/2016)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Cao Việt Cường

04/02/1987

Quảng Ngãi

2

Mai Thị Hồng Đào

09/04/1972

Đồng Tháp

3

Đặng Bắc Hải

15/03/1981

Vũng Tàu

4

Bùi Quang Hiển

18/02/1990

Bến Tre

5

Phạm Tấn Hòa

02/01/1973

Long An

6 Ngô Đức Huy 28/03/1988 TP. Hồ Chí Minh
7 Lê Thanh Liêm 03/03/1963 Bến Tre
8 Bùi Hoàng Ngọc 13/03/1977 Hà Nội
9 Huỳnh Đặng Bích Vy 10/03/1982 TP. Hồ Chí Minh

Top