Course outline_BUS602_Quản trị nhân lực

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị nhân lực

Mã môn học         : BUS602

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học Quản trị nguồn nhân lực đề cập tới các lý thuyết và kết quả nghiên cứu có liên quan đến quản lý con người nơi làm việc. Môn học trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thu hút, đào tạo- phát triển và duy trì một nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cho doanh nghiệp bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay.

Môn học sẽ góp phần thay đổi cách nghĩ của học viên về quản lý con người, giúp họ nhận thấy tầm quan trọng sống còn và những thách thức trong quản lý nhân lực hiện tại. Môn học cũng mang lại cho học viên cơ hội phát triển khả năng nghiên cứu và kỹ năng ra quyết định thông qua các bài tập thực hành và các đề tài nghiên cứu nhỏ. Để nắm vững môn Quản trị nguồn nhân lực, học viên cần được bổ sung kiến thức từ một số môn học như Hành vi tổ chức, Kỹ năng quản lý, Nghệ thuật lãnh đạo, Phát triển tổ chức. Cụ thể:

● Giúp học viên tiếp cận theo hướng thiết lập chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực.

● Trình bày các khái niệm nhằm giải thích lý do tại sao các nhà quản lý cần đưa ra các quyết định quan trọng trong quản trị nguồn nhân lực.

● Phân tích một cách toàn diện trong phạm vi các vấn đề quan trọng của quản trị nguồn nhân lực từ khâu hoạch định, thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì một nguồn nhân lực có liên quan đến hầu hết các loại hình doanh nghiệp.

● Khám phá các cách tiếp cận của các nhà quản trị nguồn nhân lực trong thực tế thông qua thảo luận bằng phương pháp nghiên cứu tình huống.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá được kiến thức về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Vận dụng để triển khai thực hiện quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức
 • Tự chủ và trách nhiệm đối với quá trình quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tâm lý hành vi cá nhân
 • Lãnh đạo và động lực
 • Kỹ thuật nhân sự trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực
 • Thuyết trình nhóm
 • Ôn tập
 • Seminar môn học

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Dundon, Redman, Wilkinson, Adrian (2017), Contemporary human resource management text and cases, Pearson Education Limited Trans, Atlantic Publications, Inc.
 • Michael Armstrong (2010), Armstrong's Essential Human Resource Management Practice, A Guide to People Management, Kogan Page.
 • Judge, Timothy A._ Robbins, Stephen P. (2017), Organizational behavior, Pearson Education Limited
 • Judge, Robbins, Stephen (2018), Essentials of organizational behavior, Pearson.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Kinh tế TP.HCM.
 • Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2012). Quản trị nhân lực, NXB Kinh tế quốc dân

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Thuyết trình nhóm (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Tiểu luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top